فروشگاه انتشارات پردیس آباریس فقط یک شرکت نیست. انتشارات پردیس آباریس یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! ما در انتشارات پردیس آباریس به دنبال رویاهای بزرگ هستیم و می‌دانیم که رسیدن به رویاهای بزرگ با هم‌کاری، سخت‌کوشی، انضباط و دوستی و هم‌دلی به وجود می‌آید. همه‌ی اعضای خانواده‌ی انتشارات پردیس آباریس، جزو بهترین های رشته‌ی خود هستند و افتخار ما این است که این خانواده هر روز بزرگ‌تر می‌شود. شما هم می‌توانید یکی از اعضای این خانواده باشید و رویاهای خودتان را در کنار ما بسازید. ما استعدادهای شما را می‌بینیم و درست مثل یک خانواده برای موفقیت شما تلاش می‌کنیم؛ همان‌طور که شما برای موفقیت انتشارات پردیس آباریس تلاش می‌کنید.

فرایند استخدام در انتشارات پردیس آباریس

فرصت های شغلی