امروزه علوم مختلف با سرعت باور نکردنی در حال پیشرفت است. به‌طوری که اطلاعات و کسب مهارتهای جدید بخش لاینفک و بلکه مهمترین بخش از سرمایه هر سازمان به شمار می‌آید. همه مردم در تمام دنیا هزینه‌های زیادی را جهت آموزش و ارتقاء سطح دانش و اطلاعات خود می‌پردازند. اما اطلاعات بسیار و زمان همواره کم است، بیشترمان برای مطالعه زمان زیادی نداریم. درنتیجه درک ما از بیشتر موضوعات بسیار سطحی است.

بنابراین نشر پردیس آباریس با هدف ارائه کتابهایی با زبان ساده و روان، گام در این راه نهاد.